icon4

Όμιλος Acmon: Ολοκληρωμένες λύσεις με υψηλή τεχνογνωσία


Ο όμιλος Acmon, παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις που περιέχουν μηχανολογικές κατασκευές, αυτοματισμό αλλά και λογισμικό, είναι από τις εταιρείες στην Ελλάδα που άνοιξαν το δρόμο για την εφαρμογή του Industry 4.0.

O όμιλος Acmon δραστηριοποιείται στην παραγωγική βιομηχανία για περισσότερό από τριάντα συναπτά έτη, παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις που ξεκινούν από την διαχείριση και την επεξεργασία των πρώτων υλών και φτάνουν μέχρι την διακίνηση των τελικών προϊόντων καλύπτοντας έτσι όλο το φάσμα της εφοδιαστικής αλυσίδας και της βιομηχανικής παραγωγής.

Η μητρική εταιρεία, Acmon Systems αναπτύσσει ολοκληρωμένες και καινοτόμες λύσεις για την διακίνηση υλικών μορφής χύδην και υγρών (Bulk Material Handling), σε διάφορες βιομηχανίες όπως τροφίμων, οικοδομικών υλικών, βιομηχανικής υαλουργίας κ.λπ. Οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν μέσα από μια παλέτα λύσεων που περιλαμβάνει τόσο τυποποιημένο εξοπλισμό όσο και λύσεις φτιαγμένες ώστε να καλύπτουν τις εξατομικευμένες ανάγκες της κάθε μονάδας.

H Icon Systems ολοκληρώνει την διακίνηση των τελικών προϊόντων τόσο των δευτερογενών συσκευασιών όσο και των παλετών με σύγχρονα συστήματα συσκευασίας, περιέλιξης, διακίνησης, εγκιβωτισμού αλλά και ρομποτικά συστήματα στην αιχμή της τεχνολογίας. Οι λύσεις προσαρμόζονται στο απόλυτο στις ανάγκες του κάθε εργοστασίου όσο εξειδικευμένες και αν είναι.

Η Acmon Data παρέχει λύσεις μηχανημάτων ελέγχου διασφάλισης ποιότητας (ανιχνευτές μετάλλων, X-rays, δυναμικούς εκλεκτές βάρους), εκτύπωσης και επικόλλησης ετικετών, ενώ οι λύσεις ολοκληρώνονται με συστήματα λογισμικού ελέγχου και εκτέλεσης παραγωγής και διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας (MES & WMS) με απόλυτη εξειδίκευση τις παραγωγικές μονάδες.

Βασικό χαρακτηριστικό όλων των εταιρειών του ομίλου είναι η βαθιά ανάλυση των αναγκών κάθε πελάτη σε όλα τα επίπεδα (τεχνικό, διαχειριστικό, εμπορικό κ.λπ.), ώστε να προτείνεται και να υλοποιείται η κατάλληλη λύση. Λειτουργώντας αποκλειστικά και μόνο ως Manufacturing Solution Provider, όλες οι εταιρείες του Acmon Group προσφέρουν την βέλτιστη λύση με μοναδική αποστολή την κάλυψη των στόχων του πελάτη (ποιοτικών ή ποσοτικών) χωρίς δέσμευση σε συγκεκριμένους προμηθευτές ή συγκεκριμένες αρχιτεκτονικές λύσεων (agnostic approach).

Όπως είναι λογικό ο όμιλος Acmon βρίσκεται πάντα στην αιχμή κάθε τεχνολογίας ώστε να παρέχει την δυνατότητα στους πελάτες του να επιλέγουν την κατάλληλη λύση μέσα από μια μεγάλη παλέτα επιλογών, αλλά και να παρέχει λύσεις πρωτοπόρες για την τρέχουσα περίοδο που όμως εξασφαλίζουν την συμβατότητα τους με το τεχνολογικά απαιτητικό μέλλον που έρχεται.

Μεγάλη σημασία δίνεται στο θεσμό της πιστοποίησης καθώς, όλες οι εταιρείες του ομίλου Acmon είναι πιστοποιημένες κατά ISO, ενώ υπάρχει ακόμη μια σειρά πιστοποιήσεων που μπορεί να αφορά τόσο διαδικασίες όσο και το προσωπικό (certified engineers, weighing technicians, project managers etc). Οι πιστοποιήσεις δεν λαμβάνονται με στόχο την τυπική κάλυψη αλλά την ουσιαστική βελτιστοποίηση των διαδικασιών ώστε να παρέχεται άρτια εξυπηρέτηση των πελατών καθώς και η μέγιστη δυνατή ποιότητα στις προσφερόμενες λύσεις. Έτσι εξασφαλίζεται η σε βάθος χρόνου υποστήριξη των πελατών από τον οργανισμό.

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός αποτελεί την κορμό των λύσεων της Acmon και παρόλο που τα τελευταία χρόνια θεωρείται τεχνολογικά υποδεέστερη οντότητα, δεν παύει να αποτελεί το θεμέλιο της κάθε γραμμής παραγωγής. Έτσι η Acmon επένδυσε σημαντικά στο τομέα αυτό, σχεδιάζοντας και παράγοντας τις λύσεις της με σύγχρονα σχεδιαστικά προγράμματα που επέτρεψαν την δημιουργία εξοπλισμού με ιδιαιτέρα χαρακτηριστικά όπως hygiene design, easy cleaning, preventive maintenance καθώς και καινοτόμα συστήματα μηχανικής και πνευματικής μεταφοράς υψηλής παραγωγικότητας. Επίσης η ενσωμάτωση ρομποτικών συστημάτων ιδιαίτερα σε εφαρμογές διαχείρισης δευτερογενών συσκευασιών και παλετών (intralogistics) δίνει την δυνατότητα στους πελάτες του ομίλου να απολαμβάνουν υψηλή τεχνολογία και στον μηχανολογικό εξοπλισμό.

Καθώς ο όμιλος Acmon παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις που περιέχουν εκτός από μηχανολογικές κατασκευές, αυτοματισμό αλλά και λογισμικό, είναι από τις πρώτες εταιρείες στην Ελλάδα που άνοιξαν τον δρόμο για την εφαρμογή του Industry 4.0. Καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό των έργων του ομίλου είναι πλέον εκτός Ελλάδος, η εμπειρία σε έργα που συνδυάζουν τον άρτιο και σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό, την αιχμή του αυτοματισμού και το λογισμικό διαχείρισης και εκτέλεσης παραγωγής με τις επιταγές του industry 4.0. είναι πλέον πολύ μεγάλη.

Πλέον ένα έργο βιομηχανικής γραμμής παραγωγής σπάνια αποτελεί μια ανεξάρτητη αυτόνομη λύση αλλά μέρος του ψηφιακού μετασχηματισμού του συνόλου ενός οργανισμού με αποτέλεσμα να μην είναι επαρκές ένα σύστημα που απλά δουλεύει και παράγει ένα συγκεκριμένο έργο. Η σύγχρονη διοίκηση ενός εργοστασίου απαιτεί την βέλτιστη παραγωγικότητα με το μικρότερο δυνατό κόστος, παρακολούθηση KPI’s, αξιοποίηση αλλά και αξιολόγηση δεδομένων για την σωστή και γρήγορη λήψη αποφάσεων. Όλες οι λύσεις του ομίλου σχεδιάζονται και υλοποιούνται σε αυτή την βάση. Φυσικά όταν αναφερόμαστε σε έργο ψηφιακού μετασχηματισμού εκτός από τις βαθιές τεχνολογικές υποδομές που απαιτούνται, ιδιαίτερα σημαντική παράμετρος είναι αυτή της υψηλής τεχνογνωσίας των ανθρώπων. Ο συνδυασμός της πολύχρονης εμπειρίας των παλαιών με την σύγχρονη εκπαίδευση των νέων στελεχών του, αποτελεί την πρώτη στρατηγική επένδυση των τελευταίων ετών, όπου επέτρεψαν να αναπτυχθεί και να καλλιεργηθεί η υψηλή τεχνογνωσία στην τεχνολογία αιχμής, βασικός πυλώνας της επιτυχίας του ομίλου Acmon.