Acmon Group: Τα τεχνολογικά όπλα στην υπηρεσία του ψηφιακού μετασχηματισμού της βιομηχανίας.


Ο ψηφιακός μετασχηματισμός έχει πολλές πτυχές και ερμηνείες. Οι όροι “ψηφιακός” και “μετασχηματισμός” αντιμετωπίζουν πολλαπλές ερμηνείες. Αυτό οδηγεί σε σύγχυση σχετικά με τους παράγοντες που τον καθορίζουν και τα στοιχεία που ένας οργανισμός πρέπει να αναπτύξει για να υιοθετήσει αυτήν την εξέλιξη και να ξεκινήσει τη δική του πορεία. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι ένα κρίσιμο συστατικό μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής επιχειρηματικού μετασχηματισμού. Αν και δεν είναι ο μόνος παράγοντας, είναι καθοριστικός για την επιτυχία ή αποτυχία κάθε προσπάθειας μετατροπής. Οι κατάλληλες τεχνολογίες – σε συνδυασμό με τους ανθρώπους, τις διαδικασίες και τις λειτουργίες – παρέχουν στους οργανισμούς τη δυνατότητα να προσαρμόζονται γρήγορα σε κινδύνους ή και ευκαιρίες, να ανταποκρίνονται στις νέες και ταχέως μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών για πιο εξατομικευμένη εξυπηρέτηση και να οικοδομήσουν την ανθεκτικότητα και ευελιξία που απαιτείται για την αποφυγή διαταραχών. Στο παρόν άρθρο θα ασχοληθούμε με τους βασικούς πυλώνες του ψηφιακού μετασχηματισμού και τον εκσυγχρονισμό των παραδοσιακών επιχειρηματικών μοντέλων.

Καθώς η παραγωγική βιομηχανία παρουσιάζει αρκετές ιδιαιτερότητες, οι οποίες μάλιστα εξειδικεύονται ανά κλάδο, είναι εξαιρετικά σημαντικό να την προσεγγίσουμε βάσει όχι των σημερινών της αναγκών αλλά όπως εξελίσσονται και αναδύονται. Το μέλλον δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά και ενώ κάποτε μια οποιαδήποτε αλλαγή, ακόμη και απλή, μπορούσε να γίνει σε ορίζοντα μηνών ή και χρόνων, η σημερινή πραγματικότητα όντας πιο απαιτητική από ποτέ, απαιτεί πολλές αλλαγές σε σύντομα χρονικά διαστήματα «pivot» ώστε να παραμείνει ένας οργανισμός ανταγωνιστικός. Δυστυχώς (ή ευτυχώς) η επιλογή «scale down» δεν υπάρχει πια και έχουμε περάσει στο «evolve or die». Έτσι η υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών αποτελεί μονόδρομο.
Ο όμιλος Acmon προσφέροντας λύσεις στην αιχμή της τεχνολογίας για περισσότερο από τριάντα έτη, δεν θα μπορούσε παρά να πρωτοστατεί στις τεχνολογικές λύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού.

Η μητρική εταιρεία Acmon Systems, πρωτοπόρος και συνώνυμη του Bulk Material Handling (διαχείριση χύδην υλικών) προσφέρει στους πελάτες της τη δυνατότητα να απολαύσουν τα οφέλη μιας σειράς από τεχνολογίες αιχμής. Η σημαντικότερη επένδυση είναι η χρήση εφαρμογών ψηφιακού διδύμου (digital twins) όπου οδηγεί σε αλλαγή της φιλοσοφίας, στο σχεδιασμό και το engineering, παρέχοντας τη δυνατότητα μιας πραγματικής απεικόνισης όλων των παραμέτρων ενός συστήματος τόσο κατά την διάρκεια του σχεδιασμού όσο και κατά την ολοκλήρωσή του πριν οδηγηθεί στην παραγωγή. Το τελικό αποτέλεσμα είναι να έχουμε μια λύση στην οποία αναπαρίσταται εικονικά κάθε ανεξάρτητο εξάρτημα της, κάθε μηχάνημα μέρος της, ο αυτοματισμός, το λογισμικό και τέλος όλο το σύστημα καθώς και η τυχόν αλληλεπίδραση του με εξωτερικά συστήματα.

Προχωρώντας προς την διαδικασία παραγωγής το Digital Twins δεν σταματά, αφού ο συνεχής έλεγχος και η απεικόνιση των διαδικασιών σε πραγματικό χρόνο σε συνδυασμό με το Digital Twins, μας δίνει την δυνατότητα να προβλέψουμε έγκαιρα τυχόν αστοχίες και να τις διορθώσουμε σε πραγματικό χρόνο.
Παράλληλα, τεχνολογίες όπως Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) και Μηχανική Μάθηση (ML) βρίσκονται επίσης στην πρώτη γραμμή ανάπτυξης προσφέροντας καινοτόμες λύσεις και προϊόντα όπως το Virtual Factory & SITE Acceptance Test.

H Icon Systems, εταιρεία του ομίλου Acmon, που εξειδικεύεται στην διακίνηση, στην συσκευασία, στον εγκιβωτισμό δευτερογενών συσκευασιών και στην παλετοποίηση, επενδύει σημαντικά στην ρομποτική τεχνολογία με μεγάλη εξειδίκευση στην βιομηχανική παραγωγή αλλά και στα Intralogistics. Ο έξυπνος σχεδιασμός των ρομποτικών λύσεων που λόγω του αρθρωτού σχεδιασμού τους απευθύνονται τόσο σε μεγάλες βιομηχανικές μονάδες όσο και σε μεσαίου μεγέθους εργοστάσια, δίνει τη δυνατότητα βελτιστοποίησης της ποιότητας και αύξησης της παραγωγικότητας με την μέγιστη διαθεσιμότητα, χωρίς αύξηση των εργατικών κοστολογίων. Παράλληλα ο ανθρώπινος παράγοντας ασχολείται με την εξέλιξη των ίδιων των τεχνολογιών που θα χρησιμοποιηθούν για την εξυπηρέτησή του.

Μια εξίσου σημαντική καινοτομία της Icon Systems αποτελεί ο σχεδιασμός λύσεων με την χρήση Cobots (collaborative robots). Πρόκειται για ρομποτικές λύσεις νέας γενιάς, όπου παρατηρείται συνεργασία μεταξύ ρομπότ και ανθρώπου, προσφέροντας αξιοσημείωτα οφέλη όπως ευέλικτες λύσεις με γρήγορη υλοποίηση, υψηλά επίπεδα ασφάλειας αλλά και θετική αποδοχή από το προσωπικό.

Όλα τα σύνθετα συστήματα βιομηχανικής παραγωγής, όσο σύγχρονα και αν είναι, για να αποδώσουν τα μέγιστα οφέλη χρειάζονται την συνδρομή του λογισμικού. Η εταιρεία του ομίλου Acmon που αναλαμβάνει τον κομβικό αυτό ρόλο είναι η Acmon Data. Δεν μπορεί να υπάρξει ψηφιακός μετασχηματισμός αν δεν εκμεταλλευτούμε πλήρως τις δυνατότητας του Internet Of Things στην βιομηχανική του εκδοχή ΙIoT (Industrial Internet Of Things). Στο σύγχρονο εργοστάσιο σήμερα και ακόμη περισσότερο στο μέλλον συνυπάρχουν μια σειρά από συσκευές κάθε τύπου και με πολλά διαφορετικά χαρακτηριστικά μεταξύ τους. Από απλούς αισθητήρες, switches, όργανα μέτρησης, συστήματα αυτοματισμού, συστήματα πληροφορικής, ζύγισης, μηχανές παραγωγής κ.λπ. που πρέπει να διασυνδεθούν και να δώσουν όλες της πληροφορίες τους σε μια ενιαία πλατφόρμα η οποία με την σειρά της θα τροφοδοτήσει όλα τα απαιτούμενα πληροφοριακά συστήματα (ERP, MES, MRP, κ.λπ.) όπου απαιτείται, αλλά και θα ελέγχει την λειτουργία όλου του εξοπλισμού. Η Acmon Data έχοντας στην γκάμα της πλατφόρμες IoT (IoT platforms) παρέχει λύσεις για την αποτελεσματική διαχείριση των παραπάνω.

Η διαχείριση αυτή παρέχει σημαντικά οφέλη σε ότι αφορά την αύξηση την παραγωγικότητας, τον άμεσο και σε πραγματικό χρόνο έλεγχο του συνόλου της παραγωγής και του κάθε εξοπλισμού ξεχωριστά αλλά και την μείωση των κοστολογίων μέσω δεικτών (KPI’s) OEE – Overall Equipment Effectiveness και Predictive Maintenance. Παρόλα αυτά είναι αυτονόητo ότι προκύπτει ένας τεράστιος όγκος δεδομένων (Big Data) όπου η διαχείριση τους είναι κρίσιμη τόσο σε επίπεδο λειτουργικότητας όσο και ασφάλειας Την απάντηση δίνει το Cloud Computing το οποίο όμως απαιτεί υψηλή τεχνογνωσία και προσεκτικό σχεδιασμό.

Η οικογένεια των εταιρειών του ομίλου Acmon αποτελεί τον απόλυτο πρωταγωνιστή του ψηφιακού μετασχηματισμού στην ελληνική παραγωγή και βιομηχανία, ως Manufacturing Solution Provider, διαθέτοντας ευρεία γκάμα λύσεων και εφαρμογών που καλύπτουν την αυτοματοποίηση όλων των layers μιας μονάδας από το πεδίο μέχρι το business. Είτε αναλαμβάνουν έργα μεμονωμένα, είτε συνεργάζονται ως μία αδιαίρετη ομάδα, ακολουθούν τη φιλοσοφία του ομίλου, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις “turnkey” στον τομέα των σύγχρονων εργοστασίων. Με περισσότερους από 150 αφοσιωμένους υπαλλήλους, συμμετοχή σε πάνω από 7000 έργα και περισσότερα από 600 turn key projects, αποτελεί κυρίαρχη δύναμη της ψηφιακής καινοτομίας. Με πάνω από 85% των έργων τους να εκτελούνται σε περισσότερες από 30 χώρες σε όλο τον κόσμο, αποδεικνύουν ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν αποτελεί απλώς μια μελλοντική τάση, αλλά μια σημερινή πραγματικότητα.