Έργα

Παλετοποίηση χαρτοκιβωτίων

  • Το ρομποτικό σύστημα σχεδιάστηκε και εκγαταστάθηκε στην εταιρεία Παπουτσάνης αυτοματοποιώντας τη διαδικασία παλετοποίησης χαρτοκιβωτίων με προϊόντα της εταιρείας (συσκευασμένα σαπούνια). Ο ρομποτικός βραχίονας του Οίκου Fanuc παραλαμβάνει τα χαρτοκιβώτια και τα τοποθετεί σύμφωνα με προκαθορισμένη διάταξη σε παλέτες που τροφοδοτούνται αυτόματα σε ραουλόδρομο παλετοποίησης. Στην συνέχεια οι παλέτες οδηγούνται σε ένα αυτόματο τυλικτικό της ATLANTA STRETCH οπού τοποθετούνται και χάρτινες γωνίες.

Ολοκληρωμένο Σύστημα End-of-Line

  • Στην  ICON SYSTEMS ανατέθηκε έργο παλετοποίησης πολυσυσκευασιών αλεύρων στις εγκαταστάσεις των Μύλων Λούλη στην Σούρπη Μαγνησίας. Για την παλετοποίηση χρησιμοποιήθηκε ρομποτικός βραχίονας της ABB.
  • Το έργο μελετήθηκε, σχεδιάστηκε και εγκαταστάθηκε με απόλυτη επιτυχία, μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Η γραμμή έχει δυναμικότητα παραγωγής 80 συσκευασίων/λεπτό οι οποίες παλετοποιούνται σε ευρωπαλέτες και σε μισοπάλετα (παλέτες DUSSELDORF) με την χρήση αρπάγης οδηγούμενης απο σερβοκινητήρες. Στην συνέχεια οι παλέτες οδηγούνται σε ένα αυτόματο τυλικτικό της ATLANTA STRETCH με πολλαπλά modes λειτουργίας για διαφορετικά φιλμ και διαφορετικές συνθήκες θερμοκρασίας του περιβάλλοντος χώρου.

Έργο Ρομποτικής Παλετοποίησης

  • Στο  συσκευαστήριο ζάχαρης της εν λόγω εταιρίας εγκαταστάθηκε σύστημα αυτόματης παλετοποίησης σάκων και πολυσυσκευασιών με ρομποτικό βραχίονα ABB IRB 660. Το σύστημα παραδόθηκε  ως ολοκληρωμένο έργο και περιλαμβάνει την ταυτόχρονη αυτόματη παλετοποίηση, μίας γραμμής χάρτινου σάκου ζάχαρης 25kg (παραγωγικότητας 5 σάκων/min), και μίας γραμμής πολυσυσκευασίας 10x1kg (12 packs/min). Το σύστημα περιλαμβάνει αυτόματη διακίνηση άδειας/ γεμάτης παλέτας με τρενάκια, καθώς και in line αυτόματο σύστημα περιτύλιξης παλέτας.

Ολοκληρωμένο Σύστημα End-of-Line

  • Το σύστημα παραδόθηκε  ως ολοκληρωμένο έργο και περιλαμβάνει τον εξοπλισμό για την αυτόματη τροφοδοσία των Α’ υλών καθώς και την διακίνηση και την παλετοποίηση σάκων.
  • Αναλυτικότερα στις εγκαταστάσεις της εταιρείας παραγωγής λιπασμάτων έγινε εγκατάσταση ολοκληρωμένου εξοπλισμού τροφοδοσίας λιπάσματος σε χύδην μορφή με σκαφοειδείς μεταφορικές ταινίες σε δύο συσκευαστικές μηχανές και ένα big bag loader. Στο έργο περιλαμβάνεται και μία πλήρης γραμμή διακίνησης, επιπεδοποίησης και παλετοποίησης έτοιμων σάκων με ρομποτικό βραχίονα της FANUC. Πρόκειται για ιδιαίτερα απαιτητικό έργο λόγω της υψηλής ταχύτητας παλετοποίσης των 900σακ/ώρα.