Έργα

Έργο Ρομποτικής Παλετοποίησης

  • Στο  συσκευαστήριο ζάχαρης της εν λόγω εταιρίας εγκαταστάθηκε σύστημα αυτόματης παλετοποίησης σάκων και πολυσυσκευασιών με ρομποτικό βραχίονα ABB IRB 660. Το σύστημα παραδόθηκε  ως ολοκληρωμένο έργο και περιλαμβάνει την ταυτόχρονη αυτόματη παλετοποίηση, μίας γραμμής χάρτινου σάκου ζάχαρης 25kg (παραγωγικότητας 5 σάκων/min), και μίας γραμμής πολυσυσκευασίας 10x1kg (12 packs/min). Το σύστημα περιλαμβάνει αυτόματη διακίνηση άδειας/ γεμάτης παλέτας με τρενάκια, καθώς και in line αυτόματο σύστημα περιτύλιξης παλέτας.

Ολοκληρωμένο Σύστημα End-of-Line

  • Το σύστημα παραδόθηκε  ως ολοκληρωμένο έργο και περιλαμβάνει τον εξοπλισμό για την αυτόματη τροφοδοσία των Α’ υλών καθώς και την διακίνηση και την παλετοποίηση σάκων.
  • Αναλυτικότερα στις εγκαταστάσεις της εταιρείας παραγωγής λιπασμάτων έγινε εγκατάσταση ολοκληρωμένου εξοπλισμού τροφοδοσίας λιπάσματος σε χύδην μορφή με σκαφοειδείς μεταφορικές ταινίες σε δύο συσκευαστικές μηχανές και ένα big bag loader. Στο έργο περιλαμβάνεται και μία πλήρης γραμμή διακίνησης, επιπεδοποίησης και παλετοποίησης έτοιμων σάκων με ρομποτικό βραχίονα της FANUC. Πρόκειται για ιδιαίτερα απαιτητικό έργο λόγω της υψηλής ταχύτητας παλετοποίσης των 900σακ/ώρα.

To 1o έργο της Icon στο Ισραήλ

  • Μελέτη σχεδιασμός και εγκατάσταση ολοκληρωμένης γραμμής παλετοποίησης με δύο ρομποτικούς βραχίονες ΑΒΒ για δύο ενσακιστικές μηχανές για σάκους βαλβίδας των 20kg, δυναμικότητας 650bags/hour και 800bags/hour αντίστοιχα. Αυτόματη γραμμή παρουσίας κενής παλέτας με destacker και ενσωματωμένο αυτόματο  σύστημα τοποθέτησης χαρτονιού stretch hooding του οίκου BOCEDI. Προϋπολογισμός έργου €440.000,00.

Απαιτητικό έργο Παλετοποίησης

Συνεχίζοντας την ανοδική της πορεία η εταιρεία μας συνεργάστηκε με τον Αμερικανό κολοσσό για τον σχεδιασμό ενός απαιτητικού project παλετοποίησης χαρτοκιβωτίων με 1 ρομπότ της KUKA από δύο γραμμές παραγωγής δυναμικότητας 60boxes/min. Η διακίνηση περιλαμβάνει την χρήση αναβατορίων, συστημάτων διαχωρισμού και την συνεργασία με πλήθος υφιστάμενου εξοπλισμού.