Έργα

Έργα σε Ρουμανία & Ρωσία

  • Ρουμανία.  Στο εργοστάσιο της Ρουμανίας το 2012, κατασκευάστηκαν 3 αυτόματες γραμμές συναρμολόγησης ψυγείων, δυνατότητας παραγωγής 25-30 συσκευών την ώρα ανά γραμμή.

Η συναρμολόγηση περιλαμβάνει από τη κατασκευή του μεταλλικού σκελετού, την έκχυση της μόνωσης, τοποθέτηση ψυκτικού μηχανισμού και τη δοκιμή έως τη τελική συσκευασία πριν καταλήξει στο τελικό χρήστη.

Το έργο είχε προϋπολογισμό €2.300.000,00 και ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία και το οποίο έως και σήμερα συντηρείται από το τμήμα συντήρησης της Icon.

  • Ρωσία. Εκσυγχρονισμός και επέκταση τριών γραμμών παραγωγής με σκοπό την αύξηση της παραγωγής και μείωση του κόστους παραγωγής.

Σταθμοί Ανάμειξης Συσκευασίας για Ζάχαρη και Αλεύρι

  • Σχεδιάσθηκε και κατασκευάστηκε σταθμός ανάμειξης και συσκευασίας σάκων με ζάχαρη των 1kg, 3kg, 10kg και 50kg, αφορούσε τη διακίνηση και το τελικό αυτόματο διαμερισμό των σάκων(sorting) sτους 8 σταθμούς φόρτωσης φορτηγών με τηλεσκοπικές μεταφορικές ταινίες. Η δυναμικότητα του εργοστασίου σε παραγωγή ήταν 200ΤΝ/ώρα. Προϋπολογισμός €3.000.000,00.
  • Σχεδιασμός κατασκευή και εγκατάσταση σταθμού συσκευασίας και φόρτωσης αλεύρων. Το έργο αφορούσε τη παραλαβή σάκων από 14 γραμμές παραγωγής εγκατεστημένες σε δύο ορόφους και τη διακίνηση με κατάλληλου τύπου μεταφορικές ταινίες στους έξη σταθμούς ταυτόχρονης φόρτωσης φορτηγών, προϋπολογισμός έργου €1.200.000,00.

Έργο στη Σαουδική Αραβία

  • Ολοκληρωμένη λύση από την Icon Systems για αυτόματη γραμμή παλετοποίησης σάκων 20kg δυναμικότητας 1200bags/hour με παλετοποιητή υψηλής στάθμης και επικάλυψη παλέτας με stretch hooding του οίκου BOCEDI. Προϋπολογισμός έργου €420.000,00

Έργο στο Dubai

  • Μελέτη σχεδιασμός και εγκατάσταση ολοκληρωμένης γραμμής παλετοποίησης με έναρομποτικό βραχίονα KUKA για σάκους βαλβίδας των 20kg, δυναμικότητας 650bags/hour και stretch hooding του οίκου BOCEDI. Προϋπολογισμός έργου €320.000,00.