Έργα

Έργο στην Αίγυπτο

  • Μελέτη σχεδιασμός και εγκατάσταση ολοκληρωμένης γραμμής παλετοποίησης με ένα ρομποτικό βραχίονα KUKA για σάκους βαλβίδας των 20kg, δυναμικότητας 800bags/hour. Αυτόματη γραμμή παρουσίας κενής παλέτας με destacker και ενσωματωμένο αυτόματο  σύστημα τοποθέτησης χαρτονιού και stretch hooding του οίκου BOCEDI. Προϋπολογισμός έργου €300.000,00.

Παλετοποίηση σάκων

  • Στο εργοστάσιο επεξεργασίας μεταλλεύματων εγκαταστήθηκε σύστημα αυτόματης παλετοποίησης σάκων με ρομποτικό βραχίονα της Fanuc και ειδικά σχεδίασμένης αρπάγης που αναλαμβάνει την παλετοποίηση των σάκων και την τροφοδοσία της γραμής με κενές παλέτες. Το σύστημα παραδόθηκε  ως ολοκληρωμένο έργο και περιλαμβάνει όλον τον απαραίτητο εξοπλισμό για την αυτόματη διακίνηση, την επιπεδοποίηση και την παλετοποίηση σάκων από μία γραμμή  συσκευασίας.

Παλετοποίηση σάκων

  • Στο εργοστάσιο παραγωγής δομικών υλικών εγκαταστήθηκε σύστημα αυτόματης παλετοποίησης σάκων με ρομποτικό βραχίονα της Fanuc και ειδικά σχεδίασμένης αρπάγης που αναλαμβάνει την παλετοποίηση των σάκων και την τροφοδοσία της γραμής με κενές παλέτες.
  • Το σύστημα παραδόθηκε  ως ολοκληρωμένο έργο και περιλαμβάνει τον εξοπλισμό για την αυτόματη διακίνηση, την επιπεδοποίηση και την παλετοποίηση σάκων από μία γραμμή  συσκευασίας.

Ολοκληρωμένο Σύστημα ATEX End-of-Line

  • Στο εργοστάσιο παραγωγής μονωτικών υλικών εγκαταστήθηκε ΑΤΕΧ γραμμή με τέσερρα αυτόματα γεμιστικα σύστηματα για big bags και octabins, καθώς και γραμμή διακίνησης τους με βαγόνια, ραουλόδρομους και μηχανικό αναβατόριο. Περιλαμβάνεται επίσης αυτόματο τυλικτικό της ROBOPAC.