Έργα

Έργο στη Σαουδική Αραβία

  • Ολοκληρωμένη λύση από την Icon Systems για αυτόματη γραμμή παλετοποίησης σάκων 20kg δυναμικότητας 1200bags/hour με παλετοποιητή υψηλής στάθμης και επικάλυψη παλέτας με stretch hooding του οίκου BOCEDI. Προϋπολογισμός έργου €420.000,00

Έργο στο Dubai

  • Μελέτη σχεδιασμός και εγκατάσταση ολοκληρωμένης γραμμής παλετοποίησης με έναρομποτικό βραχίονα KUKA για σάκους βαλβίδας των 20kg, δυναμικότητας 650bags/hour και stretch hooding του οίκου BOCEDI. Προϋπολογισμός έργου €320.000,00.

Έργο στην Αίγυπτο

  • Μελέτη σχεδιασμός και εγκατάσταση ολοκληρωμένης γραμμής παλετοποίησης με ένα ρομποτικό βραχίονα KUKA για σάκους βαλβίδας των 20kg, δυναμικότητας 800bags/hour. Αυτόματη γραμμή παρουσίας κενής παλέτας με destacker και ενσωματωμένο αυτόματο  σύστημα τοποθέτησης χαρτονιού και stretch hooding του οίκου BOCEDI. Προϋπολογισμός έργου €300.000,00.

Παλετοποίηση σάκων

  • Στο εργοστάσιο επεξεργασίας μεταλλεύματων εγκαταστήθηκε σύστημα αυτόματης παλετοποίησης σάκων με ρομποτικό βραχίονα της Fanuc και ειδικά σχεδίασμένης αρπάγης που αναλαμβάνει την παλετοποίηση των σάκων και την τροφοδοσία της γραμής με κενές παλέτες. Το σύστημα παραδόθηκε  ως ολοκληρωμένο έργο και περιλαμβάνει όλον τον απαραίτητο εξοπλισμό για την αυτόματη διακίνηση, την επιπεδοποίηση και την παλετοποίηση σάκων από μία γραμμή  συσκευασίας.