Έργα

Ολοκληρωμένο Σύστημα ATEX End-of-Line

  • Στο εργοστάσιο παραγωγής μονωτικών υλικών εγκαταστήθηκε ΑΤΕΧ γραμμή με τέσερρα αυτόματα γεμιστικα σύστηματα για big bags και octabins, καθώς και γραμμή διακίνησης τους με βαγόνια, ραουλόδρομους και μηχανικό αναβατόριο. Περιλαμβάνεται επίσης αυτόματο τυλικτικό της ROBOPAC.

Ολοκληρωμένο σύστημα παλετοποιησης σάκων φυτοχώματος

Αυτόματη παλετοποίηση σάκου μίας γραμμής συσκευασίας, με ρομποτικό βραχίονα ABB IRB 660, παραγωγικότητας 900 bags/hr. Το σύστημα περιλαμβάνει αυτόματο τροφοδότη παλετών, καθώς και εν σειρά αυτόματο σύστημα περιτύλιξης του οίκου ATLANTA, με σύστημα αυτόματης τοποθέτησης top cover.