Η εταιρία μας

Home page

Μέλος του Ομίλου Acmon από το 2010, η εταιρία εξειδικεύεται σε End-of-Line εφαρμογές για τη σύγχρονη Βιομηχανία. Η κάλυψη των αναγκών των εταιρειών για την αυτοματοποίηση της συσκευασίας, της παλετοποίησης και της αποθήκευσης, επιτρέπει στον όμιλο να προσφέρει turnkey λύσεις για κάθε ζήτηση.
Το εταιρικό portfolio έχει να επιδείξει έργα σε ποικίλους Βιομηχανικούς Τομείς με σημαντικότερους εκείνους της προσωπικής υγιεινής, του F&Β και των Building Chemicals, αλλά και εκείνων της Υαλουργίας, του Πλαστικού, του Χαρτιού, του Φαρμάκου και του Μετάλλου.
Η πολύπειρη ομάδα τεχνικών και ηλεκτρολόγων σε συνεργασία με τους επιβλέποντες μηχανικούς μας εγγυάται την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων στις εγκαταστάσεις των έργων μας και την υποδειγματική συντήρηση των γραμμών μετά την εγκατάσταση.
Η εταιρία διαθέτει εγκαταστάσεις με πλήρη εξοπλισμό και τεχνολογική υποδομή, το πιο ουσιαστικό και δυναμικό στοιχείο της όμως είναι η ομάδα των εξειδικευμένων μηχανικών της, η οποία έχοντας πολύχρονη εμπειρία προσφέρει καινοτόμες και αξιόπιστες προτάσεις για κάθε ζήτηση. Η Icon Systems μέσω των συνεργασιών της και του εξειδικευμένου τμήμα σχεδίασης που διαθέτει, καλύπτει όλες τις ανάγκες γύρω από την αυτοματοποίηση των γραμμών και των διαδικασιών.
Στόχος της Icon Systems είναι να προτείνει πάντα εξατομικευμένες λύσεις που αυξάνουν την δυναμικότητα της παραγωγής, ομαλοποιούν την παραγωγική διαδικασία, μειώνουν το κόστος της παραγωγής, ενώ ταυτόχρονα βελτιώνουν την ποιότητα του τελικού παραγόμενου προϊόντος και ενισχύουν την αξιοπιστία. Σε κάθε έργο δίνεται πάντα προτεραιότητα στην ελαχιστοποίηση των νεκρών χρόνων (downtimes), στην μέγιστη δυνατή ευκολία κατά τον χειρισμό των μηχανημάτων τοποθετώντας ταυτόχρονα τον άνθρωπο και την ασφάλεια του πιο ψηλά από όλα τα άλλα.

Icon in Numbers

Πελάτες
πάνω από
0
Projects
πάνω από
0
Ρομποτικές Εγκαταστάσεις
πάνω από
0
Εξαγωγές
0%
fullmap image

Μεθοδολογία

Για να διασφαλίσουμε τη ποιότητα και την επιτυχία της λύσης που θα σας προσφέρουμε,
έχουμε αναπτύξει την ακόλουθη μεθοδολογία:

Προσδιορισμός των αναγκών. Κατανόηση απαιτήσεων και ανάλυση αναγκών σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητας κάθε επιχείρησης.
01
Ανάπτυξη και παρουσίαση προκαταρκτικών σχεδίων για συστήματα διακίνησης των προϊόντων & συσκευασιών και έλεγχο παραγωγικών διαδικασιών.
02
Μελέτη-προσδιορισμός εκτέλεσης έργου, έλεγχος προϊόντων & συσκευασιών.
03
Πρόταση αποτελεσματικών μεθόδων Υλοποίησης
04
Προσδιορισμός απαιτούμενου εξοπλισμού και τεχνικών χαρακτηριστικών
05
Δημιουργία καινοτόμων και πλήρως τεκμηριωμένων σχεδίων σε Η/Υ που εμφανίζουν την μορφή και τον τρόπο υλοποίησης της εγκατάστασης.
06
Ανάπτυξη software και συστημάτων ελέγχου για την απεικόνιση και έλεγχο όλων των διεργασιών.
07
Κατασκευή υψηλής ποιότητας
08
Έλεγχος εξοπλισμού στις εγκαταστάσεις της Icon Systems. Πλήρης επίδειξη του αυτοματισμού και των συστημάτων ελέγχου ταυτόχρονα με το λογισμικό.
09
Εγκατάσταση - ρύθμιση και θέση σε λειτουργία έργου
10
Δοκιμές χωρίς προϊόντα/συσκευασίες και πλήρης έλεγχος του εξοπλισμού.
11
Δοκιμές με προϊόντα/συσκευασίες και τελικές ρυθμίσεις όλου του εξοπλισμού.
12
Ολοκλήρωση έργου μέσα στα χρονικά όρια.
13
Εκπαίδευση προσωπικού και υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης του έργου σε πλήρη λειτουργία, σύμφωνα με τις προδιαγραφές.
14
Συνεχόμενη και ταχύτατη τεχνική υποστήριξη μετά την παράδοση του έργου.
15