Λύσεις

H Ιcon Systems καλύπτει όλες τις εφαρμογές της end-line βιομηχανίας είτε αυτές αφορούν μεμονωμένες ανάγκες όπως μια απλή γραμμή συσκευασίας είτε ολοκληρωμένες λύσεις ενός turn-key έργου.

Οι λύσεις μας χαρακτηρίζονται για την καινοτομία, το σχεδιασμό και την αξιοπιστία τους και εξατομικεύονται σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες, στόχους παραγωγής και επένδυσης.

Συστήματα Διακίνησης

Η Icon Systems παρέχει ολοκληρωμένες και σύγχρονες λύσεις διακίνησης προϊόντων και συσκευασιών.

Εγκιβωτισμός

Η IconSystems προσφέρει συστήματα εγκιβωτισμού ειδικά σχεδιασμένα για κάθε εφαρμογή.Παλετοποίηση

Ως παλετοποίηση νοείται η διαδικασία συσκευασίας κατά την οποία οι δευτερογενείς συσκευασίες των προϊόντων τοποθετούνται σε παλέτες.

Συστήματα Περιτύλιξης Παλετών

Έχοντας εγκαταστήσει με επιτυχία μηχανές όλων των ειδών, μπορούμε να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τη λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σας ακόμα και αν αυτές απαιτούν εξατομικεύμενο υλικό ή λογισμικό.

Ολοκληρωμένες λύσεις

H Icon Systems έχοντας τις κατάλληλες υποδομές και την τεχνογνωσία παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις «με το κλειδί στο χέρι» για όλα τα στάδια της συσκευασίας και αποθήκευσης.

Αυτόματη Αποθήκη / E-Commerce

Διαμέσου συνεργασιών µε αξιόπιστους κατασκευαστές προσφέρονται συστήματα για την παραλαβή των παλετών από το τέλος της γραμμής παραγωγής µε διάφορες μεθόδους διακίνησης.