ΠΑΛΕΤΟΠΟΙΗΣΗ

Ως παλετοποίηση νοείται η διαδικασία συσκευασίας κατά την οποία οι δευτερογενείς
συσκευασίες των προϊόντων όπως κιβώτια, πολυσυσκευασίες, σακιά τοποθετούνται σε
παλέτες με σκοπό την μεταφορά τους σε αποθήκες ή την αποστολή τους στο επόμενο
στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδαςόπως στον τελικό πελάτη ή σε κέντρα διανομής.

Ρομποτικά Συστήματα

Η χρήση ρομπότ στην διαχείριση προϊόντων και υλικών αυξάνει την παραγωγικότητα και παρέχει συνεχή και αδιάκοπη λειτουργία με την ελάχιστη δυνατή συντήρηση, σε επαναλαμβανόμενες εργασίες, όπως η παλετοποίηση, η αποπαλετοποίηση, ο εγκιβωτισμός, η τροφοδοσία μηχανών, και επιλογή εξαρτήματων και η συναρμολόγηση τους.

Έχοντας εγκαταστήσει πληθώρα ρομποτικών συστημάτων τα τελευταία χρόνια, η Icon Systems εγγυάται για τον υψηλό βαθμό αξιοπιστίας τους και την ασφάλεια των εργαζομένων με την χρήση συστημάτων όπως το Dual Check Safety (DCS).

Ειδικότερα με έναν ρομποτικό βραχίονα μπορούμε να καλύψουμε τη ταυτόχρονη παλετοποίηση συσκευασιών από 4 γραμμές παραγωγής.

Αναπόσπαστο κομμάτι των ρομποτικών συστημάτων είναι οι αρπάγες. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε την κατάλληλη αρπάγη για κάθε προϊόν ξεχωριστά κάνοντας χρήση όλων των σύγχρονων τεχνολογιών όπως σερβοκινητήρες και αισθητήρες laser. Μπορούμε λοιπόν και παρέχουμε λύσεις σε περιπτώσεις σε περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται ακρίβεια και μειωμένη ανάγκη  συντήρησης και οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν με συμβατικά συστήματα

Παλετοποιητές

Η ICON SYSTEMS σε συνεργασία με αναγνωρισμένους οίκους του εξωτερικού σας προσφέρει παλετοποιητές χαμηλής και υψηλής στάθμης.

Συνήθως οι παλετοποιητές υψηλής στάθμης προσφέρουν υψηλές ταχύτητες παλετοποίησης (άνω των 1000 σάκων/ωρα), ενώ οι παλετοποιητές χαμηλής στάθμης προσφέρουν ταχύτητες παλετοποίησης έως περίπου 800 σάκους/ώρα με μικρότερο κόστος. Τα πλεονεκτήματα των Παλετοποιητών  είναι η υψηλή δυναμικότητα παλετοποίησης και η πολύ καλή ποιότητα κτισίματος παλέτας, χωρίς όμως την ευελιξία που προσφέρουν τα ρομποτικά συστήματα