ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ

Η Icon Systems παρέχει ολοκληρωμένες και σύγχρονες λύσεις διακίνησης προϊόντων και συσκευασιών.
Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και εγκαθιστάμε υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας γραμμές διακίνησης για σακιά, χαρτοκιβώτια, παλέτες, χαρτόδισκους κ.α.
Όλα μας τα συστήματα είναι προσαρμοσμένα στις προδιαγραφές και στις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες του κάθε υλικού.
Δίνεται προτεραιότητα στην ασφάλεια χωρίς το γεγονός αυτό να επηρεάζει την ταχύτητα και τις απαιτήσεις συντήρησης της γραμμής.

Συστήματα μεταφοράς συσκευασμένων προϊόντων

Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε ολοκληρωμένες λύσεις για την ασφαλή διακίνηση των προϊόντων και των συσκευασιών. Οι διατάξεις οι οποίες χρησιμοποιούμε είναι οι ραουλόδρομοι και οι μεταφορικές ταινίες είτε με ιμάντες PVC, είτε με πλαστικές αρθρωτές ερπύστριες. Όλα μας τα μηχανήματα διακρίνονται για τον υψηλό βαθμό αξιοπιστίας, την ευκολία στην συντήρηση και την προσοχή που δείχνουμε σε τομείς όπως η μείωση του θορύβου κατά την λειτουργία τους.

Συστήματα Αυτόματου διαχωρισμού (sorting)

Τα συστήματα αυτόματου διαχωρισμού ή αλλιώς sorting systems σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για κιβώτια και πλαστικά τελάρα τα οποία φέρουν σήμανση είτε με αυτοκόλλητο barcode, είτε με προγραμματιζόμενο NFC tag. Η αναγνώριση των κωδικών γίνεται απο barcode readers ή με πύλες RFID. Αφού γίνει η επιτυχημένη ταυτοποίηση,  το κιβώτιο προωθείται στην κατάλληλη έξοδο του συστήματος με χρήση πνευματικών ή ηλεκτρομηχανολογικών ωθητήρων. Σε γραμμές με μεγάλο όγκο παραγωγής και ταχύτητες διακίνησης χρησιμοποιούνται συστήματα sorting του οίκου INTRALOX.

Συστήματα μεταφοράς χύδην υλικών

Για την διακίνηση χύδην υλικών όπως για παράδειγμα, λιπάσματα, τρίμμα γυαλιού, μεταλλεύματα κ.α σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε σκαφοειδούς τύπου ταινιόδρομους οι οποίοι συνοδεύονται με τα απαραίτητα ικριώματα στήριξης. Οι ταινιοδρόμοι είναι εφοδιασμένοι με όλα τα απαραίτητα συστήματα ασφαλείας αναλόγως της εκάστοτε εφαρμογής και των απαιτήσεων του πελάτη.

Συστήματα διακίνησης και αυτόματης τροφοδοσίας παλετών

Παρέχουμε συστήματα αυτόματης τροφοδοσίας διαφορετικών τύπων και διαστάσεων παλετών στη θέση παλετοποίησης.(Destacker) Ο αυτόματος τροφοδότης αυξάνει την ταχύτητα παραγωγής και αποτελεί απαραίτητη λύση σε γραμμές με μεγάλο όγκο παραγωγής.Η διακίνηση όλων των τύπων και ειδών παλετών, κενών και γεμάτων γίνεται με ραουλόδρομους και αλυσομεταφορείς.

Συστήματα αλλαγής κατεύθυνσης

Για την αλλαγή κατεύθυνσης των παλετών υπάρχουν οι εξής επιλογές:

–  Σύστημα περιστροφής παλέτας. Στη περίπτωση αυτή, στον ραουλόδρομο ή τον αλυσομεταφορέα, προσαρμόζουμε ένα ηλεκτρομηχανικό σύστημα περιστροφής, το οποίο δίνει τη δυνατότητα περιστροφής από 0° έως 270°

–  Συστήματα πλάγιας μετατόπισης παλέτας. Στη περίπτωση αυτή ένας αλυσομεταφορέας ενσωματώνεται σε ένα ραουλόδρομο και ένα πνευματικό σύστημα ανύψωσης (αερόφουσκες ή έμβολα), χρησιμοποιείται για την εναλλαγή της χρήσης από ραουλόδρομο στον αλυσομεταφορέα και αντίστροφα.

Αναβατόρια - Καταβατόρια

Τα σπιράλ και τα κάθετα αναβατόρια είναι η ιδανική λύση για την καθ’ ύψος υψηλής ταχύτητας διακίνηση προϊόντων και μικρών συσκευασιών εκμεταλλευόμενοι πλήρως τον υπάρχοντα χώρο.Επίσης σχεδιάζονται και κατασκευάζονται αναβατόρια παλετών έως 3 tn για αυτόματες γραμμές διακίνησης παλετών.

Τρενάκια μεταφοράς παλετών

Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και εγκαθιστούμε ειδικού τύπου αυτοκινούμενα τρένα μεταφοράς κενών και γεμάτων παλετών, εξασφαλίζοντας το ελάχιστο δυνατό αποτύπωμα και πάντα προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις του χώρου και του πελάτη. Τα τρένα λειτουργούν είτε εντός ζωνών  ασφαλείας κλεισμένων με πλέγματα, είτε εκτός πλεγμάτων με την χρήση ειδικών radar αναγνώρισης πεζών και αποτελούν ιδανική λύση για διακίνηση των  παλετών όταν πρέπει να καλυφτούν μεγάλες αποστάσεις.