ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΗΣ ΠΑΛΕΤΩΝ

Έχοντας εγκαταστήσει με επιτυχία μηχανές όλων των ειδών, μπορούμε να
σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τη λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σας
ακόμα και αν αυτές απαιτούν εξατομικεύμενο υλικό ή λογισμικό. Στη γραμμή
παλετοποίησης έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε αυτόματη περιτύλιξη παλέτας
είτε με σύστημα stretch film είτε με stretch hooding.

Σύστημα περιτύλιξης Stretch Film

Οι μηχανές περιτύλιξης με stretch film διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

  Περιστρεφόμενου τραπεζιού. Στην λύση αυτή περιστρέφεται η παλέτα ενώ ο μηχανισμός που τοποθετεί το φιλμ παραμένει σταθερός. Η λύση αυτή προτιμάται για παλέτες με αυξημένη σταθερότητα και για μικρό ή μεσαίο όγκο παραγωγής, ενδεικτικά για παραγωγές έως 50 παλέτες την ώρα.

  Περιστρεφόμενου βραχίονα. Στην λύση αυτή περιστρέφεται ο μηχανισμός που τοποθετεί το φιλμ ενώ η παλέτα παραμένει ακίνητη. Η λύση αυτή προτιμάται για όγκο παραγωγής από 55 έως και 100 παλέτες την ώρα και για ασταθείς παλέτες όπου η περιστροφή τους είναι επίφοβη για πτώσεις

  Περιστρεφόμενου δακτυλίου. Στην λύση αυτή περιστρέφεται ένας δακτύλιος γύρω από μία ακίνητη παλέτα. Η λύση αυτή προτιμάται για μεγάλο όγκο παραγωγής έως 200 παλ/ώρα και για ασταθείς παλέτες όπου η περιστροφή τους είναι επίφοβη για πτώσεις.

Σε όλες τις μηχανές περιτύλιξης υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης συστήματος αυτόματης τοποθέτησης χάρτινων γωνιών.

Σύστημα περιτύλιξης Stretch Hood

O συγκεκριμένος τύπος περιτύλιξη ταιριάζει όταν υπάρχει αυξημένη ανάγκη σταθερότητας του φορτίου, ή αδιαβροχοποίησης της παλέτας ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνεται οικονομία στο υλικό συσκευασίας.