Σε τροχιά ανάπτυξης ο όμιλος Acmon με κινητήρια δύναμη την εξωστρέφεια 


Ο απολογισμός του ομίλου Acmon για το 2022 απέσπασε θετικά σχόλια, καθώς καταγράφει εξαιρετικά οικονομικά αποτελέσματα και σημαντικές επενδύσεις σε νέες αγορές, προϊόντα, λύσεις και υπηρεσίες.

Με το 85% του κύκλου εργασιών του ομίλου να προέρχεται σταθερά από το εξωτερικό και ταυτόχρονη ηγετική θέση στην ελληνική αγορά, ο κύκλος εργασιών της μητρική εταιρείας Acmon Systems ανήλθε σε  13.263.910,62€, έναντι του ποσού  των  9.308.983,78€ της προηγουμένης χρήσεως, δηλαδή αυξήθηκε κατά 3.954.926,84€ ή σε ποσοστό κατά 42%. Τα αποτελέσματα προ φόρων και τόκων της χρήσεως ανήλθαν σε κέρδη 800.000 € με αύξηση 23% έναντι 651.351,06€ της προηγουμένης χρήσεως.

Μια σημαντική αύξηση καταγράφηκε και στις θυγατρικές εταιρείες Acmon Data και Icon Systems, οι οποίες συνέβαλαν στον συνολικό τζίρο που υπερέβη τα 18 εκ., για πρώτη φορά. Ο κύκλος εργασιών της Acmon Data αυξήθηκε κατά 53%, φθάνοντας τα 2,1 εκ., ενώ ο κύκλος εργασιών της Icon Systems αυξήθηκε κατά 25%, ξεπερνώντας τα 3,2 εκ.

Η πρόοδος που σημειώθηκε το 2022 αποδεικνύει τη δέσμευσή του Ομίλου για αριστεία, ακόμη και εν μέσω των προκλήσεων που έθεσε η πανδημία. Ο Όμιλος Acmon παραμένει αφοσιωμένος στην παροχή καινοτόμων λύσεων που δίνουν προτεραιότητα στην ασφάλεια και συμβάλλουν σε ένα καλύτερο, πιο βιώσιμο μέλλον για όλους. Συνεχίζουν να προβάλλουν νέες λύσεις εστιάζοντας σε τεχνολογίες αιχμής που κυριαρχούν στις Ψηφιακές λειτουργίες και τα Έξυπνα Εργοστάσια, δημιουργώντας αξία για τους πελάτες τους και βελτιώνοντας τη θέση τους στην αγορά σε παγκόσμια κλίμακα.

Σύμφωνα με το Δ.Σ του Ομίλου, η επίτευξη των παραπάνω οικονομικών μεγεθών αποδεικνύεται ιδιαίτερα σημαντική, αν συνυπολογισθεί ότι το εν λόγω χρονικό διάστημα τόσο η ελληνική όσο και η διεθνής αγορά εξέρχονταν από την πανδημία Covid 19. Ενισχύοντας το πεδίο της καινοτομίας και επενδύοντας στον ψηφιακό μετασχηματισμό, ο όμιλος εταιρειών Acmon διασφάλισε ότι παραμένει πρωτοπόρος στη βιομηχανία, προσφέροντας προηγμένες λύσεις που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις.

Με περισσότερους από 150 αφοσιωμένους υπαλλήλους, συμμετοχή σε πάνω από 7000 έργα και περισσότερα από 600 turn key projects, η οικογένεια των εταιρειών του ομίλου Acmon αποτελεί τον θεμέλιο λίθο του ψηφιακού μετασχηματισμού στην ελληνική παραγωγή και βιομηχανία.

Σχετικά με τον Όμιλο εταιριών ACMON:  

Ο όμιλος Acmon συμμετέχει ενεργά στον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής παραγωγής και βιομηχανίας, ως Manufacturing Solution Provider, διαθέτοντας ευρεία γκάμα λύσεων και εφαρμογών που καλύπτουν την αυτοματοποίηση όλων των layers μιας μονάδας από το πεδίο μέχρι το business. Σχεδιάζει, κατασκευάζει και υλοποιεί εξατομικευμένες λύσεις για την διαχείριση των πρώτων υλών (bulk material handling & process engineering systems), συστήματα διακίνησης, ρομποτικής παλετοποίησης και συσκευασίας (conveying systems, robotics, labelling & product inspection) ενώ παράλληλα προσφέρει σουίτες λογισμικού για την διαχείριση και τον έλεγχο της παραγωγής (Manufacturing Execution & Supply Chain Management Systems).