ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Παρέχουμε την δυνατότητα για εξ’αποστάσεως πρόσβαση στο σύστημα ελέγχου του εξοπλισμού μας,  μειώνοντας δραστικά το κόστος σε περιπτώσεις αστοχίας ή ανάγκης βελτίωσης ή προσθήκης μιας λειτουργίας και ελαχιστοποιώντας τον απαραίτητο χρόνο για την επίλυση του προβλήματος.

Συνοπτικά η υπηρεσία μας προσφέρει:

  • Αντιμετώπιση προβλημάτων και προγραμματισμός PLC από απόσταση
  • Προβολή και έλεγχος των απομακρυσμένων HMI
  • Σύνδεση με web κάμερα για περαιτέρω βοήθεια
  • Υποστήριξη με τους τεχνικούς του χώρου λειτουργίας της μηχανής για τη θέση σε λειτουργία
  • Παγκόσμια υποδομή & κάλυψη
cosy beta site test compressed min
eWON netbiter connectivity gateways